Arbonieuws

Arbonieuws

Het laatste arbonieuws

RSS Arboportaal – Nieuwsberichten
 • Webinar internationale dag voor veiligheid en gezondheid op het werk 26 April 2021
  Op woensdag 28 april wordt wereldwijd aandacht geschonken aan de preventie van arbeidsongevallen en beroepsziekten tijdens de internationale dag voor veiligheid en gezondheid op het werk. De Internationale Arbeidsorganisatie (ILO), een organisatie van de Verenigde Naties die zich bezighoudt met arbeidsvraagstukken, organiseert ter ere van deze dag een Engelstalige webinar op 28 april van 13:30 […]
 • Ministerie van SZW roept op tot elk halfuur bewegen in nieuwe campagne 20 April 2021
  Op donderdag 8 april heeft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in samenwerking met EU-OSHA/Focal Point een nieuwe campagne gelanceerd: ‘Elk halfuur even bewegen. Zet ook de stap’. In deze campagne vraagt het ministerie aandacht voor lichamelijke onderbelasting op het werk, oftewel te veel zitten en te weinig bewegen. Mensen die het grootste deel […]
 • Week van de RI&E vraagt aandacht voor gezondheid van werknemers 1 April 2021
  Het Steunpunt RI&E organiseert van 21 tot en met 25 juni de Week van de Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) met het thema: “precies wat u nodig heeft”.  Arbodienstverleners, brancheorganisaties en opleiders organiseren in die week acties door het hele land om werkgevers te stimuleren aan de slag te gaan met de RI&E. 
 • Meld je aan voor de kick-off van de nieuwe campagne lichamelijke onderbelasting 30 March 2021
  Op donderdag 8 april lanceert het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de campagne ‘Elk halfuur even bewegen. Zet ook de stap’. In deze campagne vraagt het ministerie van SZW aandacht voor lichamelijke onderbelasting op het werk, oftewel te veel zitten en te weinig bewegen. Mensen die het grootste deel van de werkdag zittend doorbrengen […]
 • TNO lanceert podcastserie over Arbobalans 2020 24 March 2021
  Onderzoek- en adviesbureau TNO heeft een podcastserie gepubliceerd over de meest opvallende punten uit de Arbobalans 2020 . Dit is een onderzoek waarin een breed overzicht gegeven wordt van de ontwikkelingen en de kwaliteit van arbeid in Nederland. De serie, bestaande uit drie afleveringen van ieder 20 minuten, zijn te beluisteren op de website van […]
 • Vraag het Vignet Vitaal Bedrijf aan 16 March 2021
  Vitaliteit is van groeiend belang voor bedrijven. Vitale werknemers presteren beter en zijn minder vaak ziek. Wanneer bedrijven goed bezig zijn op het gebied van vitaliteit, willen zij dit laten zien aan (toekomstige) werknemers, klanten en relaties. Daarom lanceerde Vitaal Bedrijf, een initiatief van VNO-NCW en MKB-Nederland, het Vignet Vitaal Bedrijf. Met het Vignet ziet […]
 • NVAB lanceert een podcast voor de Rookvrije Organisatie 15 March 2021
  Ieder kind dat in Nederland wordt geboren, moet rookvrij kunnen opgroeien. Daarom pleit de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB) voor het toewerken naar een Rookvrije Generatie. Op de route hiernaartoe is ook het bedrijfsleven – met ruim 8.9 miljoen werkenden - een belangrijk onderdeel. De ambitie is dat alle organisaties in 2040 rookvrij […]
 • Ministerie van SZW stimuleert thuiswerken 24 February 2021
  Om de verspreiding van het coronavirus af te remmen, is het heel belangrijk dat iedereen die kan thuiswerken dat ook doet. De inzet van het kabinet is er daarom op gericht om de mensen die nu nog veel naar kantoor gaan te stimuleren om thuis te gaan werken. In dit kader heeft het ministerie van […]
 • Kennisplatform duurzame inzetbaarheid en leven lang ontwikkelen gelanceerd 22 February 2021
  Voor zowel werkgevers als werkenden zelf is het van belang om gezond en gemotiveerd te kunnen werken tot aan je pensioen. Dat geldt ook voor degenen met zwaar werk. Tegelijkertijd neemt het tempo van veranderingen in het werk steeds meer toe en wordt het voor werkenden steeds belangrijker om te blijven leren en ontwikkelen. Dat […]
 • Financiële tegemoetkoming voor werkgevers bij het sneltesten 16 February 2021
  Het ministerie van VWS heeft een regeling getroffen die werkgevers financiële ondersteuning biedt om werknemers op corona te laten testen. Het voornaamste doel is om de veiligheid op de werkvloer te vergroten. In eerste instantie is de regeling alleen bedoeld voor bedrijven en organisaties waar thuiswerken niet mogelijk is.
 • Rapport ‘Beroepsziekten in beeld’ gepubliceerd 12 February 2021
  Niet alleen de onzichtbaarheid van beroepsziekten maar ook het onbenut laten van kansen om te leren van beroepsziekten leiden ertoe dat er te weinig invulling wordt gegeven aan de preventie van beroepsziekten. Dat blijkt uit het rapport ‘Beroepsziekten in beeld’, een dubbel-rapport van de Inspectie SZW en het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het […]
 • Kabinet neemt verdere maatregelen op thuiswerken 12 February 2021
  De situatie rondom het coronavirus is zeer zorgelijk. Thuiswerken is vanaf het begin van de pandemie een van de belangrijkste maatregelen. Uit onderzoeken blijkt dat verreweg de meeste mensen die thuis kunnen werken dat ook doen. Maar er is nog steeds verbetering mogelijk. Nu er een derde golf dreigt, moeten we alles op alles zetten. […]
 • Sectorale Maatwerkregeling duurzame inzetbaarheid en eerder uittreden van start 5 February 2021
  Sectoren kunnen per 1 februari gebruik maken van de Maatwerkregeling duurzame inzetbaarheid en eerder uittreden (MDIEU) . Met deze subsidieregeling, die voortkomt uit het Pensioenakkoord, ondersteunt het kabinet werkgevers in sectoren die investeren in de duurzame inzetbaarheid. De regeling biedt ook subsidie voor uitkeringen van werkgevers aan werknemers die het niet volhouden tot de AOW-leeftijd, […]
 • Onderzoek “Arbobalans” biedt inzicht in arbeidsomstandigheden in 2019 4 February 2021
  Deze week biedt minister Koolmees de resultaten van de Arbobalans 2020 aan de Tweede Kamer aan. Dit tweejaarlijkse door TNO uitgevoerde onderzoek geeft op basis van cijfers van TNO, het CBS en het RIVM een beeld van de arbeidsomstandigheden en werkgerelateerde gezondheid van werkenden. Ook geeft het onderzoek inzicht in het arbobeleid in bedrijven in […]
 • SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen en processen, mutagene of voor de voortplanting giftige stoffen nu beschikbaar 29 January 2021
  In de Staatscourant (2021, 67) is een geüpdatete versie van de SZW-lijst kankerverwekkende stoffen en processen, mutagene stoffen en voor de voortplanting giftige stoffen gepubliceerd. Tweemaal per jaar publiceert het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een geactualiseerde lijst. Deze versie van de lijst is gepubliceerd op 1 januari 2021.
 • Toolkit gezondheid en duurzame inzetbaarheid op de werkplek 20 January 2021
  Als onderdeel van het Europese samenwerkingsproject Joint Action CHRODIS PLUS heeft het RIVM meegewerkt aan een toolkit die helpt een werksituatie te creëren met aandacht voor gezondheid en duurzame inzetbaarheid. De toolkit is bedoeld voor werkgevers en functionarissen die werkzaam zijn op de terreinen van HR hazard ratio, management, arbodienstverlening en catering.
 • Nieuwe podcastserie over risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) 14 January 2021
  Steunpunt RI&E is een podcastserie gestart over de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). In deze serie komen onderwerpen aan bod zoals ‘Wat is een RI&E?’ (aflevering 1), ‘De corona-maatregelen en de RI&E’ (aflevering 2) en ‘Hoe maak je een RI&E?’ (aflevering 3). Doel van de podcasts is om de bekendheid van de RI&E onder bedrijven, branches […]
 • TNO onderzoek: burn-outklachten veroorzaakt door opeenstapeling van factoren 13 January 2021
  Op verzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid deed TNO onderzoek naar de oorzaken, gevolgen en risicogroepen van burn-outklachten. Het aantal burn-outklachten stijgt namelijk gestaag sinds het einde van de economische recessie in 2013/2014. Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Bas van ’t Wout heeft de Kamer hier middels een brief over geïnformeerd. Werkgebonden factoren, […]
 • Stappenplan helpt medewerkers met oprichten van ondernemingsraad 12 January 2021
  Hoe richt je een ondernemingsraad op en wat betekent het om or-lid te zijn? In het nieuwe stappenplan ‘Oprichten ondernemingsraad voor medewerkers’ zet de SER de belangrijkste aandachtspunten op een rij. In vijf stappen helpt het plan je op weg bij het oprichten van een ondernemingsraad in jouw organisatie.
 • Nieuw e-magazine over gezond en veilig werken in de toekomst 22 December 2020
  Hoe zorgen we ervoor dat Nederlanders gezond en veilig kunnen werken tot aan 2040? Dat is de vraag die centraal staat bij de Arbovisie 2040, een traject dat wordt getrokken door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Vandaag lanceert het team Arbovisie 2040 een e-magazine, dat speciaal is gemaakt om je mee te nemen in dit […]

Vragen en/of meer informatie?

Heeft u vragen of wilt u meer informatie omtrent een opleiding of training? Of bent u opzoek naar een specifieke maatwerk opdracht, neem dan vrijblijvend contact met ons op:

Wim Harte

Vragen en/of meer informatie?

Heeft u vragen of wilt u meer informatie omtrent een opleiding of training? Of bent u opzoek naar een specifieke maatwerk opdracht, neem dan vrijblijvend contact met ons op:

Wim Harte